احداث نمازخانه و پارک حاشیه ای ورودی شهر از سمت جاده کرمانشاه

 

احداث نمازخانه با متراژ تقریبی 180 متر مربع در دو طبقه (360 متر مربع عیانی) که تاکنون حدود 250 میلیون تومان توسط شهرداری هزینه داشته و در مرحله سفت کاری قرار دارد.

 

پارک حاشیه ای به ابعاد 20*500 متر (10000 متر مربع) از دیگر امکانات این نمازخانه می باشد که توسط شهرداری تویسرکان انجام خواهد شد و در مرحله انجام عملیات خاکی قرار دارد.