پروژه ساخت المان تپه نورالشهدا

شامل:

  • اجراي سنگ پله
  • اجراي سنگ نما روي پايه­ ها
  • اجراي كف­سازي با سنگ گل پنبه­اي
  • اجراي سيمان­كاري روي پايه ­ها
  • رابيتس كاري
  • نبشي­ كشي و ساير هزينه­ ها

مقدار اعتبار هزينه شده به غير از كف­ سازي روي تپه: 220 میلیون تومان

(پنجاه میلیون تومان از منابع استانی و یکصد و هفتاد میلیون تومان از اعتبارات داخلی شهرداری می باشد.)

ادامه مراحل كار در دستور کار اين شهرداري مي­ باشد.

 تپه نورالشهدا

تپه نور الشهدا

 

پروژه ساماندهي و تكميل بلوار معلم

شامل:

  • برچيدن جدول و پياده رو قبلي
  • اجراي جدول گذاري با سنگ گوهره خرم آباد
  • اجراي سنگ فرش كف با آجر پرسي

متراژ: 840 متر مربع

مبلغ هزينه شده: 180 ميليون تومان  

 بلوار معلم

 بلوار معلم

شهرداري تویسرکان در سال 1397 اقدام به ساماندهي پياده­ رو سازي سطح شهر به مقدار 12000 مترمربع و اجراي جدول­ گذاري سطح شهر به مقدار 2550 متر مربع نموده كه اعتبار هزينه شده به مبلغ یک میلیارد و هفتصد میلیون تومان مي­ باشد.