همزمان با سراسر كشور مدیریت و كاركنان شهرداري تويسركان نيز در راهپيمايي 22 بهمن ماه شركت نمودند. اين راهپيمايي كه با حضور پر شور شهروندان تويسركاني از ميدان فرشيد به سمت درب شهرداري برگزار گرديد. شهرداري تويسركان تمهيدات لازم از جمله نصب و تزيين جايگاه سخنراني را از روزهاي قبل جهت برپايي اين مراسم فراهم نمود.

ضمنا با توجه به بارش برف از ساعت یک شب کارکنان مدیریت بحران شهرداری نسبت به برفروبی و لایروبی جداول مسیر راهپیمایی و سایر نقاط شهر اقدام نمودند.