به مناسبت 22 اسفند ماه روز شهدا، از فرزندان و یادگاران شهدا در شهرداری با حضور شهردار محترم تویسرکان، با اهدا هدیه تقدیر به عمل آمد.