عملکرد واحد عمران شهرداری تویسرکان در فصل بهار سال 1398

 1 ـ روكش آسفالت در سطح شهر: 7000 متر مربع

2 ـ كف پوش پارك سرابي: 144 مترمربع

3 ـ زيرسازي بتن پارك: 150 متر مربع

4 ـ بتن ريزي و زيرسازي مجموعه بازي ميررضي: 180 متر مربع

5 ـ بتن ريزي و زيرسازي مجموعه بازي حضرت حيقوق نبی (ع): 180 متر مربع

6 ـ بازگشايي و آسفالت انتهاي كوچه قاضي تقاطع كوچه باقرالعلوم به طول 150 متر مربع

7 ـ جدولگذاري مقابل بيمارستان به طول 110 متر

8 ـ پياده رو سازي و جدولگذاري خيابان حافظ شرقي به طول 150 متر جدول كانيو و450 متر مربع اجراي آجر كف پوش پرسي

9 ـ ادامه پیاده رو سازی خیابان امیر کبیر

10 ـ ادامه پیاده رو سازی خیابان فردوسی

11 ـ دیوار سازی رودخانه 16 متری پشت بیمارستان: 220 متر مربع

12 ـ پوشش جداول سطح شهر توسط دال بتنی: 30 متر طول

13 ـ پیاده روسازی تیمورآباد: 100 متر مربع

14 ـ پیاده رو سازی انتهای خیابان شریعتی: 160 متر مربع

15 ـ پیاده رو سازی خیابان حبیب ابن مظاهر: 80 متر مربع

16 ـ جدولگذاری کوچه پشت هتل الوند (بن بست درخشان) به صورت جدول نهری: 80 متر طول

17 ـ جدولگذاری کوچه گل محمدی خیابان حبیب ابن مظاهر به صورت جدول نهری: 80 متر طول

18 ـ شروع به خاکبرداری انتهای بلوار 55 متری ابن سینا: 1000 متر مکعب