بدین وسیله در مراسم نماز جمعه این هفته شهرستان طبق هماهنگی قبلی میز خدمت شهرداری با حضور آقای مهندس گمار شهردار تویسرکان و آقای حمیدیان رئیس شورای اسلامی شهر تشکیل و با استقبال خوب نمازگزاران عزیز مواجه گردید. در این برنامه ضمن پذیرایی از نمازگزاران نماز جمعه، شهردار و رئیس شورای اسلامی شهر به پاسخگویی حضوری شهروندان و رفع پاره ای از مشکلات آنان پرداختند.