همزمان با 7 مهر روز ايمني و آتش نشاني جلسه اي جهت تقدير و تشكر از زحمات اين نام آوران بي نام در محل ساختمان مركزي آتش نشاني تويسركان برگزار گرديد.

در ابتداي اين جلسه كه با تلاوت آياتي از كلام الله مجيد برگزار گرديد آقاي خدابخشي مسئول آتش نشانی گزارشي از عملكرد يكساله اين واحد را ارائه کردند. در این مراسم که مسئولان شهرستان، اعضای شورای اسلامی شهر و كاركنان شهرداري حضور داشتند آقاي پيري سرپرست شهرداري ضمن خير مقدم به حضار، از زحمات عزيزان آتش نشاني تقدير و تشكر نمود سپس با اهدا هديه و لوح تقدير از زحمات كاركنان این واحد تقدير و تشكر به عمل آورد.

در پايان جلسه رژه موتوري واحد هاي آتش نشاني شهرستان و عوامل انتظامي و راهور و اورژانس در سطح شهر تويسركان برگزار گرديد.