این مراسم با حضور شهردار تویسرکان، امام جماعت، روابط عمومی شهرداری تویسرکان و با حضور مسئولان شهرستان با محوریت نماز و دانش آموزان برگزار گردید. شهرداری تویسرکان در خصوص خرید پذیرایی تا مبلغ 2 میلیون تومان مساعدت مالی انجام داد.