دومین جلسه بازآفرینی پایدار شهری تویسرکان در سالن اجتماعات فرمانداری با حضور فرماندار محترم تویسرکان، ریاست محترم شورای اسلامی شهر تویسرکان، سرپرست شهرداری تویسرکان و مشاور طرح ساماندهی محدوده بازآفرینی پایدار محله باغوار و خاندراز و نمایندگان اداره کل راه و شهرسازی و سایر دستگاههای عضو ستاد تشکیل گردید. در این جلسه پیاده راه سازی خیابان شهدا مورد بحث و بررسی قرار گرفت.