همزمان با روز حمل و نقل و نامگذاری 26 آذر به این نام طی جلسه ای از فعالان حوزه حمل و نقل و رانندگان نمونه سازمان حمل و نقل درون شهری تویسرکان تقدیر و تشکر به عمل آمد.

این جلسه که با حضور امام جمعه محترم، اعضای محترم شورای اسلامی شهر و رانندگان نمونه و روسای خطوط حمل و نقل شهری تویسرکان برگزار گردید، در ابتدا سرپرست شهرداری از زحمات و همکاری کلیه رانندگان تشکر نمودند و این روز را به آنان تبریک گفتند. در ادامه امام جمعه محترم ضمن تبریک این روز از همکاری آنان در ایام گرانی بنزین تشکر و قدردانی کردند. پس از شنیدن نکته نظرات رانندگان به تعدادی از آنها هدایا و لوح تقدیر اهدا گردید.