همزمان با ایام اله فجر از تعداد سه نفر از خانواده محترم و معظم شهدا در سطح شهر تویسرکان به میزبانی شهرداری تویسرکان بازدید به عمل آمد.

این بازدید که در معیت امام جمعه محترم شهرستان، شهردار محترم شهر تویسرکان و ریاست بنیاد شهید شهرستان انجام شد از تعداد 3 خانواده شهید شهرستان دلجویی و با اهدا هدیه و لوح یادبود از مقام شامخ این عزیزان تقدیر به عمل آمد.

روابط عمومی شهرداری تویسرکان