شهرداری تویسرکان قصد دارد پروژه های زیر را به افراد واجد شرایط از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) واگذار نماید:

اصلاح آب­رو هاي عرضي معابر سطح شهر

خريد موزاييك جهت پياده رو هاي معابر سطح شهر  

پياده رو سازي معابر سطح شهر  

لايروبي قنوات سطح شهر  

لكه گيري معابر سطح شهر

ترميم و اصلاح جداول سطح شهر  

جدولگذاري سطح شهر