1 ـ نصب نوار خطر در ورودي تمام پارکها و اماکن عمومي جهت جلوگيري از ورود شهروندان

2 ـ نصب بنر مبني بر تعطيلي و ورود ممنوع بودن پارک و اماکن عمومي در ورودي ها

3 ـ ضدعفوني و گندزدايي تمام وسايل بازي کودکان در پارکها با دستگاه سم پاش

4 ـ اطلاع رساني مستمر و مداوم به شهروندان از طريق بلندگو در سطح شهر مبني بر عدم مراجعه به مکانهاي عمومي

5 ـ فعال نمودن گشت هاي شهرداري در سطح شهر جهت جلوگيري از ورود افراد به داخل فضاها و مکانهاي عمومي

6 ـ مسدود کردن مسيرهاي ورودي به آرامگاه ميررضي و آرامگاه حيقوق نبي (ع)، باغ هاي دارستان و غيره جهت جلوگيري از ورود شهروندان با همکاری نیروی انتظامی.

7 ـ خرید دستگاه ضد عفونی کننده حرارتی

8 ـ خرید دستکش و ماسک و توزیع بین کارکنان به صورت روزانه

9 ـ ضد عفونی و گندزدایی تمام تاکسی های سطح شهر (روزانه)

10 ـ ضد عفونی و گندزدایی روزانه شهرداری و ادارات با دستگاه مه پاش حرارتی

11 ـ ضد عفونی و گندزدایی معابر و خیابانهای سطح شهر

12 ـ ضد عفونی و گندزدایی سطلهای زباله به صورت روزانه

13 ـ نصب سطلهای زباله درب دار در معابر پر تردد به سبب جلوگیری از شیوع بیشتر کرونا

14 ـ تعطیلی بازار روزها به سبب جلوگیری از شیوع بیشتر بیماری کرونا

15 ـ گندزدایی راسته بازار و پاساژها