همزمان با 9 اردیبهشت روز شوراها در جلسه ای از زحمات اعضای شورای اسلامی شهر تویسرکان تقدیر و تشکر به عمل آمد.

در ابتدای این جلسه آقای پیری شهردار محترم ضمن خوشامد گویی، روز شورا را به کلیه اعضای محترم تبریک گفتند. در ادامه آقای مازیار عبدی رئیس شورای اسلامی شهر پس از خیر مقدم حضور فرماندار و سایر مدعوین اظهار امیدواری کرد مجموعه شورا بتواند در آینده با تعامل بیشتر نقش سازنده و مهمی در سطح شهر تویسرکان داشته باشد. سپس آقای دکتر حسینی فرماندار محترم شهرستان نیز ضمن تبریک این روز به کلیه اعضای شورا خواستار تعامل بیشتر اعضای شورا با سایر نهادهای شهرستان شدند و این مقوله را بسار مهم و سازنده دانستند. در پایان این مراسم با اهدا لوح تقدیر از زحمات اعضای شورای شهر قدردانی به عمل آمد.