بسمه تعالی

قابل توجه کلیه متقاضیان پروانه و افرادی که قبلا پروانه اخذ نموده اند:

برابر نامه ارسالی از استانداری همدان کلیه متقاضیان ساخت و ساز پس از اخذ پروانه جهت دریافت محصولات فولادی باید در سامانه جامع تجارت ثبت نام نمایند. در صورت عدم ثبت نام هیچ گونه محصولات فولادی به متقاضیان تعلق نمی گیرد و شهرداری در این خصوص هیچ گونه مسئولیتی ندارد.