شهرداری سازمانی مردم نهاد است و در خدمات رسانی به مردم باید پیش قدم باشد.

 

به گزارش روابط عمومی شهرداری تویسرکان دکتر حسین پور در طی سخنانی و در پی تکریم ارباب رجوع گفت: هیچوقت روز خاصی را برای دیدار با شهروندان اختصاص نداده ام، چو.ن بر این معتقدم که دیدار شهردار با مردم باید چهره به چهره باشد و این حق شهروندان است که با شهردار شهر خود هر روزی که می خواهند بتوانند دیدار داشته باشند.

وی در ادامه افزود: مشکلات از دل دیدار با مردم بیرون می آید و اگر بنده هر روز با شهروندان دیدار نداشته باشم، مطلع شدن از مشکلات شهری قطعا سخت خواهد بود. 

از سوی دیگر ما از مردم عوارض دریافت می کنیم و باید نسبت به آن مسئول باشیم و به مردم خدمات ارائه دهیم.

دکتر حسین پور در پایان از شهروندان دعوت کرد که با شهرداری تعامل داشته باشند و هر گونه طرح و پیشنهادی در هر زمینه ای که به شهرداری مربوط می باشد را به واحد روابط عمومی این مجموعه ارائه دهند.