بنا به گزارش روابط عمومی شهرداری تویسرکان

بزرگترین آبنمای کف خشک هارمونیک موزیکال غرب کشور به مساحت 750 متر مربع و با 99 نازل، بزودی در بوستان نبوت شهر تویسرکان به بهره برداری می رسد.

 

جزئیات پروژه متقابلا اعلام خواهد شد...