بهینه سازی و خرید و نصب تجهیزات و لوازم بازی جهت پارکهای سطح شهر با اعتباری بالغ بر هفت میلیارد ریال از جمله اقدامات شهرداری تویسرکان جهت رفاه حال شهرواندان عزیز می باشد. 

از جمله این پارکها میتوان به پارک حضرت حیقوق نبی (ع)، پارک نبوت پارک کوی قائم، پارک عین آباد، پارک ارسطو(خیابان شهدا) ، فضای سبز آرامگاه میر رضی الدین آرتیمانی و پارک زرهان اشاره کرد.