لکه گیری و آسفالت در سطح شهر تویسرکان با هزینه حدودا 20 میلیارد ریال توسط شهرداری تویسرکان که تاکنون حدود 5 هزار تن آسفالت در لکه گیری های سطح شهر استفاده شده و حدودا چهل هزار متر مربع  عملیات لکه گیری (زیر سازی و آماده سازی و آسفالت) انجام شده است.بازسازی بلوار معلم 

از جمله ویژگی های آن مناسب سازی بلوار برای جانبازان و معلولان عزیز می باشد.