عملكرد دایره ساختمانی و شهرسازی در 9 ماهه سال 1397

ردیف

شرح فعاليت

تعداد

توضیحات

1

تعداد پروانه ساختمانی صادره

61

-----

2

اصلاح پروانه

18

-----

3

گواهی پایانکار

65

-----

4

گواهی عدم خلاف

137

-----

5

انجام کارشناسی و بازدید فني

1801

-----

6

پاسخ استعلام ادارت آب، برق گاز و مخابرات

1160

-----

7

ثبت درخواست اطلاعات

685

-----

8

نامه به نظام مهندسی جهت (نقشه، استحکام، ارزش سرقلی، تمدید پروانه، استعلام پایانکار، نقشه تک خطی)

359

-----

9

مجوز احداث بنا

11

-----

10

تشکیل کمیسیون ماده صد و تجدید نظر

6 جلسه

104 پرونده

11

ابلاغ رای کمیسیون ماده صد و تجد ید نطر

104

رای

12

اخطار  به مالکین ساخت و ساز های غیر مجاز

184

-----

13

تنظیم توافقنامه

52

-----

14

تکمیل پرونده به کمیسیون ماده پنج

7

-----

  

عملکرد واحد نوسازی در 9 ماهه سال 1397

 

آمار ارباب رجوع 3030 مورد

 

آمار نقل و انتقال 1129 مورد

 

آمار تشکیل پرونده و ممیزی 69 مورد  

 

آمار  ثبت پرونده 349 مورد

  

عملكرد دبيرخانه و ماشين نويسي در 9 ماهه  سال 1397

 

دبيرخانه :

1- شماره نمودن بيش از 9956 عدد نامه وارده به شهرداري

2- شماره نمودن بيش از 7821 عدد نامه صادره از شهرداري

3- اسكن نمودن بيش از 7000 عدد نامه

4- فاكس و پيگيري ارسال نامه ها

5- مرتب نمودن كارتابل شهردار، دواير و پيگيري نامه ها جهت ارجاع به دواير چند نوبت در روز

6- دريافت نامه ها از طريق فكس و اداره پست و توزيع، ارجاع و پيگيري آنها

7- دريافت سفارشات و نامه هاي پستي همكاران و ارائه آنها

 

ماشين نويسي :

1- تايپ بيش از 2071 عدد نامه اداري صادره

2- تايپ آگهي هاي مزايده و مناقصه

3- تايپ اطلاعيه ها

4- تايپ قراردادها

5- تايپ دعوتنامه ها

6- تايپ آگهي هاي تسليت جهت كاركنان شهرداري

7- تايپ گزارشها

8- تايپ چارتها و جداول

9- تايپ لوح هاي تقدير

10- تايپ صورتجلسات  و  .......

11- ويرايش و پرينت نامه هاي ارجاعي از دواير مختلف بيش از 7500 عدد 

12- سرچ و پرينت نامه هاي درخواستي واحدهاي مرتبط

  

 

عملکرد واحد پیشه وری در 9 ماهه سال 1397

 

آمارگیری از واحدهای تجاری 1565 مورد

 

تشکیل پرونده صنفی جدید 233 مورد

 

پرونده های راکد شده 121 مورد

 

انجام پرونه های صنفی سالانه 332 مورد 

عملكرد واحد املاك و حقوقي در 9 ماهه سال 1397

1- تملك مقدار 406 متر مربع از ملك واقع در نمازخانه ورودي شهر بصورت پرداخت وجه آن

2- فروش يك قطعه زمين مجاور پارك نبوت به مساحت 207 مترمربع

3- فروش يك قطعه زمين واقع در ضلع شمالي بلوار حيقوق به مساحت 125 مترمربع از طريق مزايده

4- تملك مقدار 4771 متر مربع از يك قطعه باغ واقع در كمربندي ضلع شمالي شهر تويسركان بصورت واگذاري يك واحد مسكوني واقع در شهرك قائم

5- تملك مقدار 1415 مترمربع از زمين واقع در طرح بلوار ابن سينا  بصورت واگذاري معوض يك قطعه زمين و پروانه رايگان

6- تملك يك قطعه زمين واقع در بر بلوار بعثت به مساحت 198 مترمربع بصورت واگذاري يك واحد مسكوني واقع در ميدان هلال احمر

7- تملك مقدار 77/125 متر مربع از پلاك ثبتي شماره ي 29 و 30 اصلي بخش يك تويسركان  واقع در خيابان انقلاب كوچه دانش بصورت صدور پروانه رايگان تجاري مسكوني در باقيمانده زمين

8- تملك مقدار 69/476 مترمربع زمين واقع در طرح خيابان 16 متري سرابي بصورت  تفكيك و صدور پروانه ساخت و ساز در باقيمانده زمين

9- تملك ملك واقع در خيابان شهدا كوچه شهيد زندي ( يك ساختمان قديمي) به مساحت 156 مترمربع ( عرصه و اعيان) به صورت واگذاري زمين معوض

10- تملك ملك واقع در كمربندي ضلع شمالي شهر تويسركان به مساحت 31/262 مترمربع  به صورت خريد و پرداخت وجه آن

11- فروش مقدار 143 مترمربع از زمين واقع در بلوار ابن سينا

12- فروش دو قطعه زمين از طريق مزايده واقع در انتهاي بلوار بهشت زهرا ( بلوار بعثت)  به مساحت 46/190 مترمربع و              60/207 مترمربع

13- فروش يك قطعه زمين از طريق مزايده واقع در شهرك طالقاني به مساحت 54/200 مترمربع

14- فروش يك قطعه زمين از طريق مزايده واقع در مجاور پارك نبوت به مساحت 207 مترمربع

15- فروش يك قطعه زمين واقع در شهرك طالقاني به مساحت 200 مترمربع از طريق مزايده

16-فروش يك قطعه زمين واقع در شهرك قائم  به مساحت 220 مترمربع از طريق مزايده 

17- تملك 2 قطعه زمين به پلاك هاي ثبتي شماره 2/1410/659 و 2/1410 به مساحت 432 و 466 مترمربع واقع در طرح خيابان مجاور ميدان قائم ( مجاور پمپ بنزين)

18- تملك مقدار 2270مترمربع از اراضي واقع در طرح ميدان زكات و بلوار شهيد رجايي

19- تملك يك واحد تجاري و انبار تجاري آن مالك مربوطه واقع در شهرك وحيديه خيابان دستجردي ( تهاتر با بدهي ايشان بابت عوارضات و حقوقات متعلقه آپارتمان احداثي)

20- تملك مقدار 57/16 مترمربع از يك قطعه زمين واقع در شهرك قائم

21- تملك مقدار 480 مترمربع از زمين واقع در طرح پياده رو و فضاي سبز بلوار سركان

22- تملك مقدار 509 مترمربع از پلاك ثبتي شماره ي 4475/1389/2 بخش 2 واقع در طرح بلوار ضلع جنوبي ميدان قائم

23- تنظيم توافقنامه تفكيك پلاك ثبتي باقيمانده 4775  اصلي بخش يك واقع در بلوار اشرفي اصفهاني خيابان 12 متري سعادت

24- فروش يك قطعه زمين به مساحت 180 مترمربع واقع در شهرك قائم كوچه بهار از طريق مزايده

25- فروش مقدار 15/66 مترمربع زمين واقع در ضلع جنوبي ميدان آزادي

 

 عملكرد واحد املاك و حقوقي  در رابطه با اخذ و واگذاري اسناد اراضي و املاك

* پيگيري و اخذ اسناد اراضي و املاك شهرداري در اداره ثبت اسناد و املاك و دفاتر اسناد رسمي (22 مورد)

* پيگيري و واگذاي اسناد و اراضي و املاك شهرداري به عنوان معوض و يا در قالب مزايده به اشخاص حقيقي و حقوقي در اداره ثبت اسناد و املاك و دفاتر اسناد رسمي(17 مورد)

 

عملكرد واحد املاك و حقوقي  در رابطه با دعاوي حقوقي مطروحه

* تنظيم لايحه دفاعيه و مراجعه به دادگستري عمومي – حقوقي تويسركان در رابطه با دعاوي مطروحه به طرفيت شهرداري تويسركان   (15 مورد)

* تنظيم لايحه دفاعيه در ديوان عدالت اداري ( 5 مورد)

* تنظيم لايحه تجديد نظر در دادگاه تجديد نظر همدان( 5 مورد)

* تنظيم لايحه دفاعيه در رابطه با دادخواست مطروحه از اداره تعاون ، كار و رفاه اجتماعي و حضور در جلسه بدوي و تجديد نظر اداره مربوطه در شهرستان تويسركان و ملاير (مربوط به شكايت كارگري و كارفرمايي) (4 مورد)

 

عملكرد واحد املاك و حقوقي  در رابطه با واحد هاي تجاري شهرداري تويسركان

* تمديد اجاره نامه واحد هاي تجاري (14 مورد)

* پيگيري و اخذ كرايه ماهيانه معوق واحد هاي تجاري شهرداري (20 مورد)

* فروش يك واحد تجاري شهرداري واقع در خيابان شريعتي از طريق مزايده (1)