بازسازی بلوار معلم 

از جمله ویژگی های آن مناسب سازی بلوار برای جانبازان و معلولان عزیز می باشد.عملکرد 6 ماهه 1397 واحد عمران شهرداری تویسرکان

ردیف

نام پروژه

درصد پیشرفت فیزیکی

1

جدولگذاری 16 متری پشت بیمارستان

41 درصد

2

روکش خیابان امام حسین سرابی

100 درصد

3

بهسازی جداول نهری خیابان دکتر اینه وند

85 درصد

4

بهسازی راه دسترسی گورستان سرابی

46 درصد

5

بهسازی پارک آزادگان ورز

64 درصد

6

لکه گیری معابر سطح شهر

50 درصد

7

بازسازی بلوار معلم وپارک عین آباد

100 درصد

8

جدولگذاری وترمیم جداول سطح شهر

61 درصد

9

رنگ آمیزی مبلمان سطح شهر

100 درصد

10

ساخت آلاچیق

70 درصد

11

خط کشی ترافیکی سطح شهر

94 درصد

12

پوشش رودخانه قاضی

90 درصد

13

خرید شن و ماسه

56 درصد

14

تکمیل کمربندی شمالی شهرتویسرکان

35 درصد

15

دفن بهداشتی زباله

50 درصد

16

تولید دال بتنی

65 درصد

17

بهسازی پارک کوی قائم و فرهنگیان

50 درصد

18

زیباسازی ونورپرازی سطح شهر

83 درصد

19

رنگ آمیزی جداول سطح شهر

100 درصد

20

پیاده رو سازی سطح شهر

100 درصد

21

سایت اسکان اظطراری

100 درصد

22

احداث زائر سرای حیقوق

11 درصد

23

تکمیل المان تپه نور الشهدا

100 درصد

24

پیاده رو سازی سطح شهر

...

25

پیاده رو سازی سطح شهر

...

26

بهسازی رفوژ خیابان امام حسین

...

27

بهسازی پارک زرهان و بانوان

...

28

محوطه سازی پارک نبوت

...

 آبیاری روزانه فضاهای سبز سطح شهر، پارکها، میادین و . . . 

اصلاح و هرس چمن های سطح شهر به صورت دوره ای

وجین دوره ای علف های هرز

سم پاشی گلهای فصلی سطح شهر (سم کنه)

سم پاشی درختچه ها و گلهای رز سطح شهر (سم شته)

گلکاری گلدان ها، بلوارها و پارکها

هرس دوره ای شمشادها و درختچه های سطح شهر

نظافت پارکها و سرویس های بهداشتی عمومی

تنظیف رآبنماهای سطح شهر

قطع 80 اصله درخت خشک از معابر و پارکها 

تعمیر تاسیسات مربوط به فضای سبز شهرتعداد متوفیان 51 نفر بوده که 44 نفر از آنها به صورت طبیعی و 7 نفر بر اثر حادثه به دیار باقی شتافتند.پرداخت کلیه حقوقات پرسنل رسمی و قراردادی

پرداخت حق بیمه و مالیات کلیه پرسنل

پرداخت سنوات بازنشستگی تعدادی از پرسنل

پرداخت هزینه های پستی

پرداخت هزینه های آب، برق، گاز و تلفن اداره

پرداخت هزینه های حسابرسی

پرداخت نیم درصد درآمد به کتابخانه ها

پرداخت مطالبات شهرداری برای بازگشایی معابر 

پرداخت علی الحساب به پیمانکاران

انعقاد قرارداد با پیمانکاران