عملكرد واحد املاك و حقوقي در 9 ماهه سال 1397

1- تملك مقدار 406 متر مربع از ملك واقع در نمازخانه ورودي شهر بصورت پرداخت وجه آن

2- فروش يك قطعه زمين مجاور پارك نبوت به مساحت 207 مترمربع

3- فروش يك قطعه زمين واقع در ضلع شمالي بلوار حيقوق به مساحت 125 مترمربع از طريق مزايده

4- تملك مقدار 4771 متر مربع از يك قطعه باغ واقع در كمربندي ضلع شمالي شهر تويسركان بصورت واگذاري يك واحد مسكوني واقع در شهرك قائم

5- تملك مقدار 1415 مترمربع از زمين واقع در طرح بلوار ابن سينا  بصورت واگذاري معوض يك قطعه زمين و پروانه رايگان

6- تملك يك قطعه زمين واقع در بر بلوار بعثت به مساحت 198 مترمربع بصورت واگذاري يك واحد مسكوني واقع در ميدان هلال احمر

7- تملك مقدار 77/125 متر مربع از پلاك ثبتي شماره ي 29 و 30 اصلي بخش يك تويسركان  واقع در خيابان انقلاب كوچه دانش بصورت صدور پروانه رايگان تجاري مسكوني در باقيمانده زمين

8- تملك مقدار 69/476 مترمربع زمين واقع در طرح خيابان 16 متري سرابي بصورت  تفكيك و صدور پروانه ساخت و ساز در باقيمانده زمين

9- تملك ملك واقع در خيابان شهدا كوچه شهيد زندي ( يك ساختمان قديمي) به مساحت 156 مترمربع ( عرصه و اعيان) به صورت واگذاري زمين معوض

10- تملك ملك واقع در كمربندي ضلع شمالي شهر تويسركان به مساحت 31/262 مترمربع  به صورت خريد و پرداخت وجه آن

11- فروش مقدار 143 مترمربع از زمين واقع در بلوار ابن سينا

12- فروش دو قطعه زمين از طريق مزايده واقع در انتهاي بلوار بهشت زهرا ( بلوار بعثت)  به مساحت 46/190 مترمربع و              60/207 مترمربع

13- فروش يك قطعه زمين از طريق مزايده واقع در شهرك طالقاني به مساحت 54/200 مترمربع

14- فروش يك قطعه زمين از طريق مزايده واقع در مجاور پارك نبوت به مساحت 207 مترمربع

15- فروش يك قطعه زمين واقع در شهرك طالقاني به مساحت 200 مترمربع از طريق مزايده

16-فروش يك قطعه زمين واقع در شهرك قائم  به مساحت 220 مترمربع از طريق مزايده 

17- تملك 2 قطعه زمين به پلاك هاي ثبتي شماره 2/1410/659 و 2/1410 به مساحت 432 و 466 مترمربع واقع در طرح خيابان مجاور ميدان قائم ( مجاور پمپ بنزين)

18- تملك مقدار 2270مترمربع از اراضي واقع در طرح ميدان زكات و بلوار شهيد رجايي

19- تملك يك واحد تجاري و انبار تجاري آن مالك مربوطه واقع در شهرك وحيديه خيابان دستجردي ( تهاتر با بدهي ايشان بابت عوارضات و حقوقات متعلقه آپارتمان احداثي)

20- تملك مقدار 57/16 مترمربع از يك قطعه زمين واقع در شهرك قائم

21- تملك مقدار 480 مترمربع از زمين واقع در طرح پياده رو و فضاي سبز بلوار سركان

22- تملك مقدار 509 مترمربع از پلاك ثبتي شماره ي 4475/1389/2 بخش 2 واقع در طرح بلوار ضلع جنوبي ميدان قائم

23- تنظيم توافقنامه تفكيك پلاك ثبتي باقيمانده 4775  اصلي بخش يك واقع در بلوار اشرفي اصفهاني خيابان 12 متري سعادت

24- فروش يك قطعه زمين به مساحت 180 مترمربع واقع در شهرك قائم كوچه بهار از طريق مزايده

25- فروش مقدار 15/66 مترمربع زمين واقع در ضلع جنوبي ميدان آزادي

 

 عملكرد واحد املاك و حقوقي  در رابطه با اخذ و واگذاري اسناد اراضي و املاك

* پيگيري و اخذ اسناد اراضي و املاك شهرداري در اداره ثبت اسناد و املاك و دفاتر اسناد رسمي (22 مورد)

* پيگيري و واگذاي اسناد و اراضي و املاك شهرداري به عنوان معوض و يا در قالب مزايده به اشخاص حقيقي و حقوقي در اداره ثبت اسناد و املاك و دفاتر اسناد رسمي(17 مورد)

 

عملكرد واحد املاك و حقوقي  در رابطه با دعاوي حقوقي مطروحه

* تنظيم لايحه دفاعيه و مراجعه به دادگستري عمومي – حقوقي تويسركان در رابطه با دعاوي مطروحه به طرفيت شهرداري تويسركان   (15 مورد)

* تنظيم لايحه دفاعيه در ديوان عدالت اداري ( 5 مورد)

* تنظيم لايحه تجديد نظر در دادگاه تجديد نظر همدان( 5 مورد)

* تنظيم لايحه دفاعيه در رابطه با دادخواست مطروحه از اداره تعاون ، كار و رفاه اجتماعي و حضور در جلسه بدوي و تجديد نظر اداره مربوطه در شهرستان تويسركان و ملاير (مربوط به شكايت كارگري و كارفرمايي) (4 مورد)

 

عملكرد واحد املاك و حقوقي  در رابطه با واحد هاي تجاري شهرداري تويسركان

* تمديد اجاره نامه واحد هاي تجاري (14 مورد)

* پيگيري و اخذ كرايه ماهيانه معوق واحد هاي تجاري شهرداري (20 مورد)

* فروش يك واحد تجاري شهرداري واقع در خيابان شريعتي از طريق مزايده (1)

  

عملكرد واحد عمران شهرداري تويسركان در 9 ماهه 1397

 

رديف

نام پروژه

درصد پيشرفت فيزيكي

1

جدولگذاري 16 متري پشت بيمارستان 

80

2

روكش خيابان امام حسين (ع) سرابي

100

3

بهسازي جداول نهري خيابان دكتر آينه وند

100

4

بهسازي راه دسترسي گورستان سرابي

100

5

بهسازي پارك آزادگان و رز

85

6

لكه گيري معابر سطح شهر

80

7

بازسازي بلوار معلم و پارك عين آباد

100

8

جدولگذاري و ترميم جداول سطح شهر

85

9

رنگ آميزي مبلمان سطح شهر

100

10

ساخت آلاچيق

80

11

خط كشي ترافيكي سطح شهر

100

12

پوشش رودخانه قاضي

100

13

خريد شن و ماسه

80

14

تكميل كمربندي شمالي شهر تويسركان

60

15

دفن بهداشتي زباله

90

16

توليد دال بتني

85

17

بهسازي پارك كوي قائم و فرهنگيان

75

18

زيباسازي و نورپردازي سطح شهر

100

19

رنگ آميزي جداول سطح شهر

100

20

پياده رو سازي سطح شهر (شهرک قائم)

100

21

سايت اسكان اضطراري

100

22

احداث زائر سراي حيقوق نبی (ع)

70

23

تكميل المان تپه نورالشهدا

100

24

پياده رو سازي سطح شهر (خیابان امیر کبیر و خیابان دستغیب)

80

25

پياده رو سازي سطح شهر ( خیابان شریعتی و خیابان منتظری تیمور آباد)

80

26

بهسازي رفوژ خيابان امام حسين (ع)

-

27

بهسازي پارك زرهان و پارک بانوان  

-

28

محوطه سازي پارك نبوت

60

29

پياده رو سازي خيابان شهيد يعقوبي و دكتر آينه وند

75

30

محوطه سازي پارك امامت سرابي و بوستان کوثر خیابان شهدا

75

31

رنگ آميزي ترافيكي سرعت کاه هاي سطح شهر

90

32

پياده رو سازي سطح شهر خیابان فاطمیه و بلوار میر رضی الدین آرتیمانی

100

33

محوطه سازي ميدان زكات و آبنماي تپه نورالشهدا

90

34

ساماندهي گلزار شهداي گمنام

70

35

لايروبي مسيل هاي سطح شهر

40

36

جدولگذاري خيابان شريعتي

100

37

تكميل سوله ستاد حوادث و مديريت بحران

60

38

تكميل نمازخانه ورودي و پارك حاشيه اي بلوار شهيد اشرفي

30

39

نگهداري گلزار شهدای تويسركان- سرابي و عين آباد

100

40

توليد سنگ لحد

100

 

  

عملکرد واحد امور مالی و حسابداری در 9 ماهه 1397

1ـ ثبت 1279 سند حسابداري

2ـ تهيه 9 عدد ليست حقوق

3ـ تهيه 9 ليست بيمه تامين اجتماعي

4ـ تهيه 9 عدد ليست ماليات حقوق

5ـ تهيه 9 عدد ليست خدمات درماني

6ـ تهيه 9 عدد ليست بازنشستگي

7ـ تهيه 9 عدد ليست 35 درصد پس انداز

8ـ تهيه 9 عدد ليست عائله مندي بازنشستگان

9ـ پرداخت هزينه هاي پستي ـ هزينه مامورين نيروي انتظامي ـ هزينه امام جماعت ـ هزينه راننده حمل دام به كشتارگاه ـ هزينه نظافت سرويس بهداشتي مسجد جامع ـ هزينه هاي كارشناسي ـ هزينه هاي آژانس ـ هزينه هاي گازو برق و ...

10ـ پرداخت تملك ها

11ـ پرداخت به كارپرداز و بررسي اسناد كارپردازي

12ـ انعقاد قردادهاي عمراني بر اساس بودجه  سال 1397 – 36 عدد

13ـ پرداخت به پيمانكار

14ـ بررسي بيمه و ماليات پيمانكاران

15ـ برگزاري 8 مزايده

16ـ محاسبه حق سنوات ـ عيدي و حق لباس 22 نفر از كاركنان كه به افتخار بازنشستگي نائل گرديده اند.

17ـ پرداخت حق سنوات كاركنان بازنشسته

18ـ بستن قرارداد بيمه عمر جهت كاركنان

19ـ بستن قرارداد بيمه تكميلي عمر جهت كاركنان

20ـ تهيه بيمه شخص ثالث براي ماشين آلات شهرداري

21ـ بستن قرارداد بيمه مسئوليت شهروندي

22ـ بستن قرارداد بيمه مسئوليت كاركنان

23ـ پرداخت حق الجلسات شوراي شهرعملکرد واحد خدمات شهري و سد معبر در فصل پاییز 1397

1- جمع آوري و حمل روزانه 50 تن زباله

2- جمع آوري برگ هاي خزان  به ميزان 500 كاميون

3- تنظيف روزانه كليه معابر و شوارع

4- شستشوي جداول بصورت مرتب

5- جمع آوري سد معبر پياده روها و ساماندهي دست فروشان

6 ـ حضور فعال در مواقع ضروري و حوادث و بارندگي ها به ميزان 213 نفر در روز   

7- جمع آوري سگ هاي ولگرد و مرگ با ترحم تعدادي از آن ها در سه مرحله 

 

عملكرد فصل پاییز واحد آتش نشاني سال 1397

1 - برگزاري مانور و تقدير شهردار و اعضاي شوراي اسلامي شهر از پرسنل آتش نشاني و آموزش مهد هاي كودك و مدارس توسط مربيان آتش نشاني در روز 7 مهر ماه

2- شركت در مانور گاز كلر واقع در ايستگاه پمپ واقع در بلوار اشرفي(2 آبان ماه)

3- استقرار در همايش گردو سه گردو سه روز در حيقوق نبي(ع) مهر  ماه

4- اجراي مانور پدافند غير عامل با همكار سپاه و آموزش عملي به دانش آموزان  23/9/97

5- مانور سراسري كشوري و آموزش در آموزشگاه شهيد عابدي 7/9/97

6- اجراي مانور واكنش در شرايط اضطراري در جايگاه ورودي پمپ 30/8/97

7- اعزام مربي آموزش جهت آموزش دبيرستان دخترانه ولاشجرد 5/9/97

8 ـ خرید لوازم و تجهیزات مورد نیاز آتش نشانی

9 – اعزام نیرو و تجهیزات جهت اطفا حریق در سطح شهرستان

10 – اعزام کارکنان جهت آموزشهای آتش نشانی در کلاسهای مربوطه

11 -

اطفاء آتش سوزی ساختمان

اطفاء آتش سوزی در مزارع کشاورزی

امداد رسانی تصادفات (امداد و نجات)

آبرسانی جهت

خدمات

15 مورد

53 مورد

5 مورد

115 سرویس