آماده سازی زیر ساخت جهت سایت اسکان موقت و تخلیه ایمن بالاتر از آرامگاه میر رضی الدین آرتیمانی

خاکبرداری و بازگشایی لاین سوم بلوار 55 متری ابن سینا حد فاصل میدان قائم و تقاطع سالن ورزشی الغدیر