به مناسبت 22 اسفند ماه روز شهدا، از فرزندان و یادگاران شهدا در شهرداری با حضور شهردار محترم تویسرکان، با اهدا هدیه تقدیر به عمل آمد.

 

عملکرد شهرداری تویسرکان در سال 1397 (هزینه های انجام شده)

1 ـ برنامه دفع و هدایت آبهای سطحی                                       2729000000 ریال          

2 ـ  برنامه حمل ونقل و بهبود عبور و مرور شهری                          10010000000ریال

3 ـ برنامه ایجاد تاسیسات حفاظتی شهرها                                 2500000000 ریال

4 ـ بهبود محیط شهری                                                            24188000000 ریال

5 ـ برنامه ایجاد اماکن فرهنگی ـ ورزشی ـ توریستی                      1900000000 ریال

6 ـ برنامه سایر تاسیسات و تهسیلات شهری                               7995000000 ریال

7 ـ برنامه ایجاد تاسیسات درآمدزا                                              19631000000 ریال

 

عملكرد واحد عمران شهرداري تويسركان در سال 1397

 

رديف

نام پروژه

درصد پيشرفت فيزيكي

1

جدولگذاري 16 متري پشت بيمارستان 

80

2

روكش خيابان امام حسين (ع) سرابي

100

3

بهسازي جداول نهري خيابان دكتر آينه وند

100

4

بهسازي راه دسترسي گورستان سرابي

100

5

بهسازي پارك آزادگان و رز

85

6

لكه گيري معابر سطح شهر

80

7

بازسازي بلوار معلم و پارك عين آباد

100

8

جدولگذاري و ترميم جداول سطح شهر

85

9

رنگ آميزي مبلمان سطح شهر

100

10

ساخت آلاچيق

80

11

خط كشي ترافيكي سطح شهر

100

12

پوشش رودخانه قاضي

100

13

خريد شن و ماسه

80

14

تكميل كمربندي شمالي شهر تويسركان

60

15

دفن بهداشتي زباله

90

16

توليد دال بتني

85

17

بهسازي پارك كوي قائم و فرهنگيان

75

18

زيباسازي و نورپردازي سطح شهر

100

19

رنگ آميزي جداول سطح شهر

100

20

پياده رو سازي سطح شهر (شهرک قائم)

100

21

سايت اسكان اضطراري

100

22

احداث زائر سراي حيقوق نبی (ع)

70

23

تكميل المان تپه نورالشهدا

100

24

پياده رو سازي سطح شهر (خیابان امیر کبیر و خیابان دستغیب)

80

25

پياده رو سازي سطح شهر ( خیابان شریعتی و خیابان منتظری تیمور آباد)

80

26

بهسازي رفوژ خيابان امام حسين (ع)

-

27

بهسازي پارك زرهان و پارک بانوان  

-

28

محوطه سازي پارك نبوت

60

29

پياده رو سازي خيابان شهيد يعقوبي و دكتر آينه وند

75

30

محوطه سازي پارك امامت سرابي و بوستان کوثر خیابان شهدا

75

31

رنگ آميزي ترافيكي سرعت کاه هاي سطح شهر

90

32

پياده رو سازي سطح شهر خیابان فاطمیه و بلوار میر رضی الدین آرتیمانی

100

33

محوطه سازي ميدان زكات و آبنماي تپه نورالشهدا

90

34

ساماندهي گلزار شهداي گمنام

70

35

لايروبي مسيل هاي سطح شهر

40

36

جدولگذاري خيابان شريعتي

100

37

تكميل سوله ستاد حوادث و مديريت بحران

60

38

تكميل نمازخانه ورودي و پارك حاشيه اي بلوار شهيد اشرفي

30

39

نگهداري گلزار شهدای تويسركان- سرابي و عين آباد

100

40

توليد سنگ لحد

100

 

 هدف پروژه: هدایت و دفع آبهای سطحی

ردیف

عنوان و نشانی پروژه

واحد ( متر طول)

مبلغ هزینه شده (ریال)

درصد پیشرفت فیزیکی

1

بهسازی جداول واحداث پلهای خیابان امام حسین سرابی

500

500000000

100 درصد

2

بهسازی جداول واحداث پلهای خیابان شریعتی وباب الحوائج

600

600000000

100 درصد

3

بهسازی جداول واحداث پلهای خیابان حافظ

160

300000000

100 درصد

4

بهسازی جداول نهری فرسوده متفرقه(عین آباد-سرابی-محوطه حیقوق)

 

900000000

100 درصد

5

تولید و نصب دال بتنی روی جداول

200

429000000

107 درصد

هدف پروژه: حمل و نقل وبهبود عبور و مرور شهری

ردیف

عنوان و نشانی پروژه

واحد (متر مربع)

مبلغ هزینه شده (ریال)

درصد پیشرفت فیزیکی

1

روکش آسفالت خیابان امام حسین سرابی

4800

960000000

192 درصد

2

روکش آسفالت معابر عین آباد

 

400000000

100 درصد

3

ترمیم ترانشه های حفاری ادارات

 

400000000

100 درصد

4

زیرسازی وآسفالت بلوار ابن سینا

 

500000000

25 درصد

5

لکه گیری آسفالت کوچه های سطح شهر

46500

5000 تن

3000000000

75 درصد

6

زیرسازی وآسفالت خیابان 18 متری شمال گلزارشهداء

 

500000000

100 درصد

هدف پروژه: حمل و نقل وبهبود عبور و مرور شهری

(پیاده رو سازی سطح شهر با اعتبار مصوب 000/000/000/5 ریال)

ردیف

عنوان و نشانی پروژه

مبلغ هزینه شده (ریال)

درصد پیشرفت فیزیکی

1

خیابان شریعتی وتیمور آباد

1500000000

100درصد

2

خیابان امیرکبیروامام حسین

1600000000

80 درصد

3

شهرک قایم

200000000

100 درصد

4

بلوار میر رضی جلوی منابع طبیعی

200000000

100 درصد

5

خیابان شهید یعقوبی و خیابان دکتر آینه وند

750000000

50 درصد

هدف پروژه: ایجاد تاسیسات حفاظتی شهرها

(طرح سیل بندودیوار کشی رودخانه ها)

ردیف

عنوان و نشانی پروژه

واحد (متر مربع)

مبلغ هزینه شده (ریال)

درصد پیشرفت فیزیکی

1

پوشش رودخانه قاضی

900

2500000000

100 درصد

 هدف پروژه: بهبود محیط شهری

(طرح  ایجاد فضای سبز-احداث پارک کمربندی ودرختکاری حاشیه خیابانها)

ردیف

عنوان و نشانی پروژه

واحد (متر مربع)

مبلغ هزینه شده (ریال)

درصد پیشرفت فیزیکی

1

توسعه و نگهداری فضای سبز

 

13000000000

100 درصد

2

محوطه سازی پارک نبوت ولایروبی قنات پارک نبوت

3000

628000000

32درصد

3

محوطه سازی پارک کوی قائم

2500

1260000000

210 درصد

4

محوطه سازی پارک ارسطو

1200

300000000

50 درصد

5

محوطه سازی پارک سرابی

900

250000000

50 درصد

6

محوطه سازی پارک رز

1800

900000000

225 درصد

7

محوطه سازی پارک آزادگان ومیدان آزادی

1500

350000000

70 درصد

8

محوطه سازی پارک پرفسور مریم میرزاخانی

1800

300000000

75 درصد

9

رفوژ بلوار معلم

1500

1400000000

200 درصد

هدف پروژه: بهبود محیط شهری

(طرح  احداث پارک وایجاد فضای سبز)

ردیف

عنوان و نشانی پروژه

مبلغ هزینه شده (ریال)

درصد پیشرفت فیزیکی

 
 

2

توسعه ونگهداری میادین و پارکها

2300000000

100 درصد

 

3

جداسازی آب شرب از فضای سبز

1000000000

50 درصد

 

5

رنگ آمیزی واصلاح و تعویض مبلمان شهری وتیرهای برق

2500000000

42 درصد

 

هدف پروژه: ایجاد اماکن ورزشی-فرهنگی-توریستی

(طرح  ایجاد سایر تاسیسات ومجتمع های ورزشی-تفریحی-توریستی)

ردیف

عنوان و نشانی پروژه

اعتبار مصوب(ریال)

مبلغ هزینه شده (ریال)

درصد پیشرفت فیزیکی

 
 

1

نورافشانی میادین و اماکن توریستی وگردشگری

3900000000

600000000

15 درصد

 

3

نصب برج نوری محوطه حیقوق نبی (ع)

700000000

700000000

100 درصد

 

4

نصب برج نوری محوطه پارک نبوت

300000000

300000000

100 درصد

 

5

نصب برج نوری محوطه پارک زرهان

300000000

300000000

100 درصد

 

  هدف پروژه: ایجاد سایر تاسیسات و تسهیلات

(طرح  احداث وتکمیل ساختمان اداری)

ردیف

عنوان و نشانی پروژه

مبلغ هزینه شده (ریال)

درصد پیشرفت فیزیکی

 
 

1

تکمیل سوله ستاد حوادث ومدیریت بحران

3000000000

60 درصد

 

2

تکمیل نمازخانه وپارک حاشیه ای بلوار شهید اشرفی

400000000

25 درصد

 

3

نگهداری کشتارگاه

800000000

100 درصد

 

4

احداث و توسعه گورستان

1500000000

100 درصد

 

هدف پروژه: ایجاد سایر تاسیسات و تسهیلات

(طرح  ساماندهی گورستانها)

 

ردیف

 

عنوان و نشانی پروژه

مبلغ هزینه شده (ریال)

درصد پیشرفت فیزیکی

1

ساماندهی گورستان فعلی

700000000

100 درصد

2

نگهداری گلزلر شهداء تویسرکان-سرابی-

عین آباد

700000000

100 درصد

3

ساماندهی راه دسترسی گورستان سرابی

495000000

100 درصد

4

ساماندهی گورستان عین آباد

100000000

50 درصد

5

تولید سنگ لحد

300000000

100 درصد

 هدف پروژه: طرح  ایجاد تاسیسات درامدزا

(خرید مواد اولیه عمرانی)

ردیف

عنوان و نشانی پروژه

مبلغ هزینه شده (ریال)

درصد پیشرفت فیزیکی

6

خرید سوخت کارخانه

1200000000

100 درصد

7

خرید شن و ماسه

2436000000

45 درصد

8

خرید قیر

7000000000

100 درصد

9

نگهداری کارخانه آسفالت

1000000000

100 درصد