بازسازی محوطه حرم حضرت حیقوق نبی (ع) توسط شهرداری تویسرکان در حال اجرا می باشد.به مناسبت تولد حضرت زهرا (س) و روز زن از 6 نفر از بانوان شاغل در شهرداری با اهدا هدیه تقدیر و تشکر به عمل آمد.

 احداث ساختمان زائر سرا حیقوق نبی (ع) توسط شهرداری تویسرکان در حال اجرا می باشد.

 

پوشش رودخانه قاضی با هزینه ای بالغ بر دو میلیارد و پانصد میلیون ریال توسط شهرداری تویسرکان در حال اجرا می باشد.