عطف به نامه­ ی شماره­ ی 5422/24/2/1402 به تاریخ 09/08/1402 شهرداری محترم در خصوص نامگذاری خیابان جدید الحداث جنب پارک نبوت به نام شهید والامقام خلبان محمد حسین قلخانی، این موضوع به تصویب اعضای شورا رسید.