عطف به نامه­ ی شماره ­ی 976/053 به تاریخ 21/08/1402 رئیس محترم اداره­ ی ورزش و جوانان شهرستان تویسرکان مبنی بر درخواست تعریض مسیر دسترسی به سالن­های تختی و شهدای سرابی و مسیر نامناسب این سالن­ها جهت تردد و امدادرسانی در حوادث، این موضوع به تصویب اعضا رسید.