«اطلاعیه»

از شهروندان عزیز تقاضا داریم قبل از خرید هر گونه زمین و یا ابنیه با مراجعه به شهرداری تویسرکان از طرحهای توسعه آتی شهر شامل گذربندیها، کاربری ­ها و اطلاعات ملکی اطلاع دقیق یافته تا دچار مشکل نگردید. ضمنا شهرداری تویسرکان آماده خدمت رسانی به شما عزیزان در این زمینه می باشد.

در بحث ساخت و سازها قبل از انجام هرگونه عملیات با مراجعه به شهرداری نسبت به اخذ پروانه ساختمانی اقدام  تا انشاءا... دیگر شاهد تخلفات ساختمانی و ساخت و سازهای شبانه بدون رعایت موازین فنی، معماری، شهرسازی و بهداشتی نباشیم تا همه با هم در توسعه، آبادانی و زیبایی شهر عزیزمان سهیم باشیم.

آرمان ما رسیدن به شهری بدون تخلف است .

شهروندان محترم در صورت مشاهده هرگونه تخلف توسط افراد سودجو مي توانند مراتب را به اطلاع حراست و مسئول امور اداری شهرداري برسانند.

 

شهرداری تویسرکان