با عنایت به ماده 14 قانون حمایت از مرمت و احیا بافت­های تاریخی و فرهنگی مصوب 12/04/1398 که بر اساس آن شهرداری­ها و شورای اسلامی شهرهای دارای بافت تاریخی مصوب مکلف هستند در تخصیص بودجه­ ی عمرانی سالانه بافت­های مذکور را در اولویت قرار دهند و با توجه به تصمیم و اقدام شهرداری و شورای اسلامی شهر مبنی بر اصلاح میدان امام (ره) مقرر گردید شهرداری نسبت به اخذ مشاور جهت جداره ­سازی میدان امام (ره) اقدام نماید و مکاتبات جهت اقدامات بعدی با اداره میراث فرهنگی مالکین و همچنین اداره­ ی توزیع برق شهرستان جهت انتقال برق آن محدوده به صورت زمینی انجام پذیرد.عطف به نامه­ ی شماره­ ی 5525/24/2/1402 به تاریخ 09/08/1402 مبنی بر درخواست آن شهرداری جهت نامگذاری کوچه­ی درمانگاه تأمین اجتماعی از خیابان آیینه ­وند منتهی به خیابان جهاد به نام شهید والامقام مهدی بیات این موضوع به تصویب اعضای محترم شورا رسید.عطف به نامه­ ی شماره ­ی 976/053 به تاریخ 21/08/1402 رئیس محترم اداره­ ی ورزش و جوانان شهرستان تویسرکان مبنی بر درخواست تعریض مسیر دسترسی به سالن­های تختی و شهدای سرابی و مسیر نامناسب این سالن­ها جهت تردد و امدادرسانی در حوادث، این موضوع به تصویب اعضا رسید.عطف به نامه­ ی شماره­ ی 5422/24/2/1402 به تاریخ 09/08/1402 شهرداری محترم در خصوص نامگذاری خیابان جدید الحداث جنب پارک نبوت به نام شهید والامقام خلبان محمد حسین قلخانی، این موضوع به تصویب اعضای شورا رسید.آگهی مناقصه شهرداری تویسرکان

آگهی مناقصه شهرداری تویسرکان

شهرداری تویسرکان قصد دارد پروژه های ذیل را از طریق مناقصه پیمانکاران واجد صلاحیت که دارای گواهی صلاحیت پیمانکار می باشند، واگذار نماید.

متقاضیان حداکثر تا تاریخ 9/2/97 جهت دریافت اسناد مناقصه به امور مالی شهرداری مراجعه نماید.

  • پروژه کمک به احداث پارکینگ عمومی
  • پروژه سایت اسکان اضطراری – مدیریت بحران
  • پیاده رو سازی خیابان دکتر آیینه وند
  • جدول گذاری خیابان دکتر آیینه وند