عملکرد واحد درآمد و پیشه وری و آرامستان شهرداری تویسرکان در اردیبهشت ماه سال 1397

به اطلاع همشهریان تویسرکانی می رساند عملکرد واحد درآمد و پیشه وری و آرامستان شهرداری تویسرکان در اردیبهشت ماه سال 1397 به شرح زیر است ؛

 

واحد آرامستان:

دفن در شهر 21 نفر و حمل به روستا 16 نفر

 

واحد درآمد و پیشه وری:

 

تشکیل پرونده جدید 5 مورد

تعداد پرونده های راکد شده 2 مورد

عوارض کسب و پیشه و نقل و انتقال 270/770/000 ریالبه گزارش روابط عمومی شهرداری تویسرکان پیاده روسازی خیابان حافظ شرقی به طول 165 و به عرض 3/1 متر، جمعا به مساحت 511/5 متر مربع در حال انجام است.

هزینه آجرکاری جالیز در پیاده روسازی خیابان حافظ شرقی به مساحت 511/5 متر مربع 281/325/000 ریال می باشد.عملکرد واحد  دبیرخانه و ماشین نویسی شهرداری تویسرکان در اردیبهشت ماه سال 1397

عملکرد واحد  دبیرخانه و ماشین نویسی شهرداری تویسرکان در اردیبهشت ماه سال 1397

 

به اطلاع همشهریان تویسرکانی می رساند عملکرد واحد دبیرخانه و ماشین نویسی شهرداری تویسرکان در اردیبهشت ماه سال 1397 به شرح زیر است ؛

 

ثبت و اسکن نامه های وارده به تعداد 1262 فقره

ثبت و اسکن و ارجاع نامه های صادره 1101 فقره

تایپ نامه های صادره 294 فقرهعملکرد واحد شهرسازی و ساختمانی شهرداری تویسرکان در اردیبهشت ماه سال 1397

عملکرد واحد شهرسازی و ساختمانی شهرداری تویسرکان در اردیبهشت ماه سال 1397

 

 

به اطلاع همشهریان تویسرکانی می رساند عملکرد واحد شهرسازی و ساختمانی شهرداری تویسرکان در اردیبهشت ماه سال 1397 به شرح زیر است ؛

 

12 فقره گواهی عدم خلاف

55 فقره استعلام شامل نقل و انتقال، بانک، گاز، برق و ....

7 فقره صدور پایان کار

312 فقره بازدید

370 فقره ثبت درخواست

4 فقره صدور پروانه

 وقف هزار متر زمین در خیابان باهنر جهت احداث پارکینگ عمومی

 

زمینی به مساحت هزار متر در خیابان باهنر، کوچه شهید عبدالوند جهت احداث پارکینگ وقف شد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری تویسرکان زمینی به مساحت حدودا هزار متر و به ارزش حدودا 10 میلیارد ریال واقع خیابان باهنر، کوچه شهید عبدالوند به شماره پلاک های ثبتی 1145/3 ، 1146، 1136/1، 1136/2 توسط خیر نیک اندیش؛ آقای عزیزاله اسماعیل بیگی جهت احداث پارکینگ عمومی وقف شد.

شهردار تویسرکان پس از امضای تفاهم نامه با آقای اسماعیل بیگی گفت: در اسرع وقت کلنگ زنی احداث این پارکینگ زده خواهد شد.

گمار با اشاره به وقف شش دانگی این زمین افزود: به گفته خیر نیک اندیش این وقف جهت رفع نیاز شهر و شهروندان از پارکینگ عمومی انجام شده است.